The English Academy Öğretmenleri The English Academy Eğitim Yöntemimiz The English Academy Sanal Tur

TOEFL, TOEIC, IELTS, KPDS ve ÜDS Eşdeğerlik


 

TOEFL(iBT) TOEIC IELTS KPDS/ÜDS
110-120 950-990 9.00 100
100-110 850-950 8.50 99
95-100 800-850 8.00 98
90-95 750-700 7.50 95
85-90 700 7.00 90
80 650 6.50 85
70 600 6.00 75
60 550 5.50 65
50 500 5.00 50

 

   İngilizce ÜDS ve İngilizce KPDS sınavları ile yurtdışında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan İngilizce dil sınavlarının sonuçlarının eşdeğerliliğine ilişkin yukarıda çizelge Y.Ö.K. Yürütme Kurulunun 27.05.2009 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.Y.Ö.K 14.11.2011 tarihinde almış olduğu kararla TOEIC sınavının eşdeğerliği kaldırılmıştır.